Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Standardiseringsmöte för språkkontrollanter

Transportstyrelsen inbjuder till ett standardiseringsmöte för språkkontrollanter 17 januari 2024.

Publicerades 2023-09-26

Skolchefsmöte ATO 2024

Transportstyrelsen inbjuder till skolchefsmöte för ATO 7-8 februari 2024.

Publicerades 2023-09-12

Ny Easy access rules för förordning (EU) 1178/2011

EASA har publicerat en ny Easy access rules för förordning (EU) 1178/2011.

Publicerades 2023-09-11

ICAO UPRT webinar

ICAO inbjuder till ett webinar om Upset Prevention and Recovery Training (UPRT) 5-6 september 2023.

Publicerades 2023-08-15

Ny tolkning av krediteringsregler för teoriexaminationer

Transportstyrelsen har erhållit en ny tolkning av krediteringsregler från EASA avseende det teoretiska delämnesprovet 090-Communications.

Publicerades 2023-06-26