Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Längre handläggningstider

Under sommarmånaderna har sektionen för flygcertifikat och sektionen för flygutbildning längre handläggningstider än vanligtvis. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Nya blanketter för CPL(H) och kompetensbedömningar

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för användning vid CPL(H)-flygprov samt en ny blankett för kompetensbedömningar för FI, IRI och CRI.

Publicerades 2024-01-31

EASA Area 100 KSA-webinar - Inspelning och presentationer

EASA har nu publicerat en inspelning och presentationerna från det Area 100 KSA-webinar som genomfördes 13 december 2023.

Publicerades 2024-01-30

Stöddokument inför implementering av ny version av frågebank för teoriexaminationer

EASA har publicerat stöddokument riktat till utbildningsorganisationer med regelreferenser inför implementering av frågebanken ECQB 2024.

Publicerades 2024-01-24

Ny tillämpning avseende antal kompetensbedömningar (AoC) vid förlängning av instruktörsbehörigheter

Transportstyrelsen ändrar tillämpningen av regelverket när det gäller kompetensbedömningar vid förlängning av instruktörsbehörigheter. Den nya tillämpningen börjar gälla 1 januari 2025.

Publicerades 2024-01-17

Area 100 KSA-intyg vid ansökningar till CPL

Under en begränsad tid ska Area 100 KSA-intyg bifogas till ansökningar om CPL.

Publicerades 2023-12-20