Tolkning av tidskrav för AUPRT

2024-04-04

Förtydligande av tolkning avseende tidskravet för AUPRT.

Under skolchefsmötet för ATO:er i början av februari 2024 så pratades det om att tidskravet för AUPRT-utbildningen om 3h ska vara faktisk tid för övning av just AUPRT och att taxitiden och/eller flygtiden till och från övningsområdet inte får inkluderas.
Detta kommer även att förtydligas i de kommande regeluppdateringarna som föreslås i opinion 05/2023.
Transportstyrelsen vill förtydliga att den nya tolkningen vad gäller tid för AUPRT inte kommer börja gälla förrän de kommande reglerna träder i kraft.
I dagsläget ser det ut som att kommissionen kommer att besluta om opinion 05/2023 under sista veckan i juni, men efter det tillkommer tid innan en ny genomförandeförordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Transportstyrelsen kommer skicka ut information när det finns en ny genomförandeförordning beslutad och publicerad.