Privatflygarcertifikat under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat

2024-03-04

Efter en revidering av tillämpningen av regelverket finns nu möjlighet att under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat genomföra examination för ett privatflygarcertifikat.

Transportstyrelsen har reviderat tillämpningen av regelverket avseende att genomföra examination för ett privatflygarcertifikat under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat.

Mer information om processen återfinns på sidan Privatflygarcertifikat under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat.