Måldokument för PPL/LAPL

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. Den senaste versionen av måldokumentet är daterad 26 april 2019.

Ändringar 26 april 2019

I denna version finns följande ändringar:

  • Flygradiotelefoni 091 01 04 00 "Ange innebörden av förbjudna sändningar." borttaget

Ändring 26 april 2019 gäller endast meddelandekategorier i LO 091 01 04 00. "Ange innebörden av förbjudna sändningar." borttaget.

Måldokument som gäller från och med 26 april 2019

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!