Flygteknisk underhållspersonal

För att kunna jobba som flygteknisk underhållspersonal, så måste du först få grundläggande kunskaper, grundläggande erfarenheter och sedan ansöka om ett Del-66 certifikat. Del-66 certifikatet ger dig möjlighet att jobba i flygunderhållsorganisationer som har europeiskt tillstånd och även som enskild tekniker på icke komplexa luftfartyg.

Här kan du få information om

Nytt utseende på Del-66 certifikat

Förklaring och Språköversättning av flygteknikercertifikat

Med anledning av införande av regelverksändring (EU) 2018/1142 för fortsatt luftvärdighet, så har mallen för flygteknikercertifikatet (EASA blankett 26) utökats med fler kategorier och även med mer text.

Detta innebär att certifikatet blir väldigt svårläst, då texten måste minskas i mallen för att få plats med all information.
Transportstyrelsen har av den anledningen beslutat att ta bort den svenska texten i certifikaten och endast följa regelverkskravet från EASA. Där beskrivs att certifikatet måste vara utformat med engelsk text.

För att fortfarande vara tydliga, så har en översättningstabell tagits fram som baseras på de indelningar som finns i mallen.

Mer information får du i dokumentet Förklaring och språköversättning av flygteknikercertifikat (blankett 26) enligt Del-66.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!