Flygskolor

Dessa olika typer av flygskolor ger Transportstyrelsen tillstånd till i Sverige. Handläggningstid för ett komplett normalärende är 15 dagar.

Det finns fler typer av flygskolor där Transportstyrelsen inte är tillståndsgivare. För frågor gällande utbildningsorganisationer, vänligen mejla flygutbildning@transportstyrelsen.se.

ATO - Approved Training Organisation

En godkänd utbildningsorganisation, ATO, innehar tillstånd enligt Del-ORA har till uppgift att utbilda någon eller några (beroende på sitt tillstånd) till certifikat, behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL.

Inom Transportstyrelsen ansvarar sektionen för flygutbildning för tillståndsprövning och tillsyn över godkända ATO:er.

RF – Registered facility/Registrerad flygskola

En registrerad flygskola, RF, innehar nationellt tillstånd enligt TSFS 2013:22, Bilaga 1 (JAR-FCL 1) och bilaga 2 (JAR-FCL 2) till och med den 7 april 2019. En RF har till uppgift att utbilda till privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar.

RF måste senast den 8 april 2019 uppfylla kraven enligt Del-DTO.

Transportstyrelsen skickade ut beslut om förlängning av RF tillstånd och nya tillståndshandlingar till samtliga RF:ar den 12 mars 2018. Om du inte har fått nytt RF tillstånd, vänligen kontakta anneli.eklof@transportstyrelsen.se.

DTO – Declared Training Organisation

En deklarerad träningsorganisation, DTO, innehar tillstånd enligt Del-DTO. En DTO får utbilda till privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, segelflygcertifikat, ballongcertifikat, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL och Del-DTO.

Publicering av Del-DTO och allmänna råd vilket skulle träda i kraft den 8 april 2018 har försenast.

Transportstyrelsen har för stunden ingen uppgift om datum för publicering av regelverket utöver generell information som indikerar juni 2018.

En organisation kan inte bedriva utbildning som DTO innan Del-DTO har publicerats.

Transportstyrelsen kan inte hantera en inkommen deklaration innan Del-DTO har publicerats.

För frågor gällande publicering av Del-DTO, vänligen kontakta EASA - fcloa@easa.europa.eu

Ballongflygskolor

För frågor rörande ballongflygskolor, vänligen kontakta bernt.kolm@transportstyrelsen.se

Relaterad information

Har du frågor kring flygutbildning?

Skicka dina frågor kring flygutbildning (ej frågor kring certifikat) till e-postadressen flygutbildning@transportstyrelsen.se