Flygskolor

Dessa olika typer av flygskolor ger Transportstyrelsen tillstånd till i Sverige. Handläggningstid för ett komplett normalärende är 15 dagar.

Det finns fler typer av flygskolor där Transportstyrelsen inte är tillståndsgivare. För frågor gällande utbildningsorganisationer, vänligen mejla flygutbildning@transportstyrelsen.se.

ATO - Approved Training Organisation

En godkänd utbildningsorganisation, ATO, innehar tillstånd enligt Del-ORA har till uppgift att utbilda någon eller några (beroende på sitt tillstånd) till certifikat, behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL.

Inom Transportstyrelsen ansvarar sektionen för flygutbildning för tillståndsprövning och tillsyn över godkända ATO:er.

RF – Registered facility/Registrerad flygskola

En registrerad flygskola, RF, innehar nationellt tillstånd enligt TSFS 2013:22, Bilaga 1 (JAR-FCL 1) och bilaga 2 (JAR-FCL 2) till och med den 7 april 2019. En RF har till uppgift att utbilda till privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar.

RF måste senast den 8 april 2019 uppfylla kraven enligt Del-DTO.

Transportstyrelsen skickade ut beslut om förlängning av RF tillstånd och nya tillståndshandlingar till samtliga RF:ar den 12 mars 2018. Om du inte har fått nytt RF tillstånd, vänligen kontakta anneli.eklof@transportstyrelsen.se.

DTO – Declared Training Organisation

En deklarerad träningsorganisation, DTO, innehar tillstånd enligt Del-DTO. En DTO får utbilda till privatflygarcertifikat, certifikat för lätta luftfartyg, segelflygcertifikat, ballongcertifikat, tillhörande behörigheter och tillhörande utbildningar enligt Del-FCL och Del-DTO.

Del-DTO publicerades 13 augusti 2018 och gäller från och med 2 september 2018.

Som stöd för att skapa en DTO-deklaration har Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK tagit fram ett verktyg. Mer information om hur du deklarerar finns på KSAKs webbplats.

Transportstyrelsen har publicerat information och vägledning för DTO:

Deklarationen skickas sedan till luftfart@transportstyrelsen.se

Ballongflygskolor

För frågor rörande ballongflygskolor, vänligen kontakta bernt.kolm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information

Har du frågor kring flygutbildning?

Skicka dina frågor kring flygutbildning (ej frågor kring certifikat) till e-postadressen flygutbildning@transportstyrelsen.se