Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du oss via nummer 020-600 600. www.texttelefoni.se