Om vår databas

Med hjälp av vår databas kan du idag ställa enklare frågor om fordon, fordonsimport och ursprungskontroll. Vi arbetar med att utveckla vår databas för att kunna svara på fler frågor.

Skriv din fråga i frågefältet och klicka på Skicka. Ställ en fråga i taget och använd en kort och hel mening. Vår databas har då lättare att förstå din fråga.

Databasen ger dig svaret ovanför frågerutan och hänvisar ofta till information som finns på webbplatsen.

Vår databas kan idag vägleda 50 användare samtidigt. Om det är fler som vill ställa frågor, kan du få vänta en liten stund. Observera att de svar som databasen ger endast är rådgivande, inte juridiskt bindande.

Även om du inte får svar på din fråga just vid det tillfälle du ställer den, fångar vi upp alla frågor för att kunna utveckla databasen vidare.