×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Klimat och energi

Järnvägstrafik ger små utsläpp av koldioxid jämfört med andra trafikslag. Dels på grund av att tåg är energisnåla, dels för att det mesta av transportarbetet sker med hjälp av fossilfri el. Alltnog finns det både driftkostnader och energi att spara med fortsatta effektiviseringar.

Järnvägstrafiken står för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid samtidigt som den står för 24 procent av det totala godstransportarbetet och 7 procent av personresandet. Men trots att tåg redan är ett energieffektivt transportmedel finns det fortfarande saker att utveckla. Det ena är hanteringsrelaterat: Förare utbildas i sparsam körning. Det andra är relaterat till teknisk utveckling: Nya fordon byggs med regenerativ bromsning där rörelseenergin omvandlas till elström som matas tillbaka i kontaktledningssystemet varvid andra tåg kan använda den istället för att den bara omvandlas till värme, vilket skedde med den gamla tekniska lösningen.

Transportstyrelsens arbete med klimat och energi

Transportstyrelsen ansvarar för regelverk för behörighetsprövning av förare. En förändring i lokförardirektivet har gjort det möjligt att införa sparsam körning i kursplanen för lokförarutbildningen vilket Sverige har gjort. Transportstyrelsen deltar även aktivt i regleringen av tekniska krav på hur återmatning av elenergi får se ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!