×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Årlig olycks- och säkerhetsrapportering


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om olycka
Version 4. 2024-01-12
TSJ7049
Årlig olycks- och säkerhetsrapportering för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare inom järnväg
Version 8. 2024-01-12
TSJ7053
Årlig olycksrapportering för fristående järnväg m.fl.
Version 7. 2024-01-12
TSJ7052
Årlig olycksrapportering för verksamhetsutövare inom spårväg
Version 7. 2024-01-12
TSJ7050
Årlig olycksrapportering för verksamhetsutövare inom tunnelbana
Version 7. 2024-01-12
TSJ7051