Väg och järnväg

Väg och järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Vi finns på 11 orter. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Göteborg, Solna och Umeå. Vi har cirka 360 medarbetare.

Väg och järnväg har följande enheter och sektioner:

  • Trafikant, har fem sektioner: strategisk analys, trafikantregler, tillsyn trafikant syd, tillsyn trafikant nord och prövning trafikant.
  • Gemensamma funktioner, har fyra sektioner: stab, verksamhetsutveckling, juridik väg, juridik spårtrafik. 
  • Teknik väg, har fyra sektioner: regelinformation, typgodkännande fordon, fordonsregler och infrastrukturregler. 
  • Yrkestrafik, har fem sektioner: yrkestrafikregler, taxi, gods och buss, kör- och vilotider och vägarbetstid 
  • Spårtrafik, har fem sektioner: spårtrafikregler, marknad spårtrafik, spårtrafiksäkerhet tillstånd, spårtrafiksäkerhet tillsyn och teknik spårtrafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!