Avdelning Personal bidrar till myndighetens mål och vision genom att ansvara för styrning och samordning av myndighetens personalpolitik och den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att göra ett gott arbete genom vår styrande, stödjande och utvecklande funktion. Vårt fokus är att utveckla människor, relationer och verksamhet. En förutsättning är en god arbetsmiljö som främjar hälsa, allas delaktighet och lika villkor.

Personal består av en enhet, personalenheten samt en funktion som utgör ledningsstöd. Vi är 24 personer på vår avdelning. Verksamheten är placerad vid våra tre huvudorter; Borlänge, Norrköping och Örebro.