Körkort

Körkortsavdelningen prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Örebro och Solna och har 370 medarbetare.

Körkortsavdelningen har följande enheter och sektioner:

  • Kundtjänst körkort, med fyra sektioner: sektion Örebro 1, sektion Örebro 2, sektion Örebro 3 och sektion Örebro 4
  • Utredningsenheten 1, har fem sektioner: sektion Mariestad 1, sektion Mariestad 2, sektion Mariestad 3, sektion Norrköping 4 och sektion Kristianstad 5
  • Utredningsenheten 2, har fem sektioner: sektion Solna 1, sektion Solna 2, sektion Solna 3, sektion Härnösand 4 och sektion Örebro 5
  • Enheten för verksamhetsutveckling, med sektionen för kvalitet och uppföljning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!