Kommunikation

Avdelning Kommunikation ansvarar för styrning och samordning av myndighetens kommunikationsfrågor och kanaler för intern och extern kommunikation, samt myndighetens varumärke, den grafiska profilen och användargränssnitt för webb och e-tjänster.

Avdelningen ansvarar för begriplighets-, tillgänglighets- och användbarhetsfrågor i alla våra kanaler. Vi finns i Borlänge, Norrköping och Örebro och har 23 medarbetare.

Kommunikationsavdelningen har följande enheter:

  • Media och webb
  • Kommunikationsstöd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!