It

It-avdelningen stöder Transportstyrelsens samtliga avdelningar både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar bland annat med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system.

De flesta av it-avdelningens cirka 300 medarbetare finns i Örebro men även i Borlänge och Norrköping.

Avdelning It är fördelat på fem enheter med tillhörande sektioner:

 • It-stab
  • Ledningsstöd
  • Strategi
 • It-säkerhet
 • Utveckling och förvaltning 1
  • Fordonsregistrering
  • Fordons- och personuppgifter
  • Beslutssystem skatter och avgifter
  • Uppbörd och sidoordnad bokföring
  • Trängselskatt
  • Väg och järnväg
 • Utveckling och förvaltning 2
  • Sjö- och luftfart
  • Körkort och produktion
  • Webb, ekonomi och personal
  • Ärendehantering
  • Dataanalys
  • Effektiv systemutveckling
 • Infrastruktur och drift
  • Verksamhetsstöd
  • Cybersäkerhet
  • Servicedesk och processtöd
  • Digital arbetsplats
  • Identitet och behörighet
  • Integration
  • Batch
  • Applikationsdrift
  • Serverdrift
  • Infrastrukturdrift

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!