Brand- och säkerhetsplan

Brand och säkerhetsplan ska finnas uppsatta på lämpliga ställen ombord och i ett tydligt markerat, vädertätt förvaringsutrymme på utsidan av däckshuset, för användning av räddningsstyrkor från land.

Säkerhetsplanen ska innehålla uppgifter om utrymningsvägar, brandsäker indelning, ventilationsanordningar och brandsläckningsutrustning.

Allmänna råd Dessa brandkontrollplaner bör utformas enligt ISO 17631:2002 eller resolution A.952(23)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!