Organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om luftrummet"). Ändrad av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1070/2009 av den 21 oktober 2009.

Förordning (EG) nr 551/2004 reglerar luftrummets uppbyggnad och flexibelt användning i det gemensamma luftrummet. Förordningen syftar till att stödja ett koncept för ett stegvis mer integrerat operativt luftrum och att inrätta gemensamma förfarande för utformning, planering och förvaltning som säkerställer att flygledningstjänsten fungerar effektivt och säkert.

Förordning (EG) nr 1070/2009 andra paketet (SES II) ändrar i artikel 2-6 samt 9. Ändringens syfte är att införa en nätverksförvaltare för hantering av gemensamma resurser och bättre luftrumsutnyttjande.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!