Licens, gemensamt säkerhetsintyg samt nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar.

Kostnaden för den som ansöker om tillstånd som järnvägsföretag tas ut i form av en ansökningsavgift. Avgiften för handläggningen av ett ärende ska täcka kostnaden för granskning av insända handlingar, granskning av eventuella kompletteringar, beslut och registrering av tillstånden.

Vissa tillstånd ska även registreras och skickas in till ERADIS (Europeiska Järnvägsbyråns dataregister över giltiga licenser och säkerhetsintyg).

Avgiften ska även täcka kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Licens

Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift på 31 000 kronor för prövning av ansökan om licens.

Gemensamt säkerhetsintyg

Transportstyrelsen tar ut en avgift på 151 000 kronor för prövning av gemensamt säkerhetsintyg. 

För förnyelse av gemensamt säkerhetsintyg tar Transportstyrelsen ut en avgift på 25 000 kronor.

För prövning av en ansökan om uppdatering av gemensamt säkerhetsintyg betalas en löpande avgift med timtaxa på 1 200 kronor för varje påbörjad 30 minuters period.

Den som ansöker om ett gemensamt säkerhetsintyg och har ett
säkerhetsintyg enligt järnvägslagen (2004:519) ska till och med den
31 oktober 2025 betala en avgift på 25 000 kr.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsen tar ut en avgift på 181 000 kronor för prövning av nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

För trafk på privatägda järnvägsnät som ägaren eller operatören använder för godsverksamhet tar Transportstyrelsen ut en avgift på 121 000 kronor. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!