Beslut i överklagningsärenden,  registreringsbesiktning

Här finns vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd hittar du under Regler för vägtrafik.