Kraven på att rapportera är obligatoriska och finns fastställda i Transportstyrelsens föreskrifter.

Transportstyrelsen kan vidta rättsliga åtgärder mot den som inte rapporterar elektroniskt till MSW via eget internt system eller via MSW webbapplikation.

Sverige är som medlemsstat i Europeiska unionen dessutom skyldig att göra regelbundna kontroller av bestämmelserna och se till att påföljder tillämpas vid överträdelser. Den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA genomför kontroller av medlemsstaterna i sin tur.