Direktiv 2009/16/EG innebär bland annat ökade rapporteringskrav för utländska fartyg. Kravet innebär att ett utländskt fartyg ska rapportera sin faktiska ankomst- respektive avgångstid vid varje besök i svensk hamn.

Något undantag för fartyg i linjetrafik eller motsvarande finns inte, vilket innebär att även passagerarfärjor måste rapportera ankomst- och avgångstid. Rapporteringen ska göras till MSW och får skötas av befälhavare, rederi eller fartygsagent.

Ansvaret ligger dock ytterst på befälhavaren. Rapporteringen ska göras skyndsamt. Uppgifterna går till Transportstyrelsen och är en hjälp för fartygsinspektörerna i deras arbete med hamnstatskontroller. Uppgifterna innebär även en statistikfunktion för hela Paris MoU, och gör det möjligt för både Paris MoU och EU att beräkna hur många hamnstatskontroller som varje medlemsstat ska genomföra per år.

Uppgifterna ska rapporteras in av befälhavaren eller dennes ombud och regleringen återfinns i föreskrift, TSFS 2010:178.