Hur lastsäkra?

Här finns information, anvisningar och hänvisningar till regler angående lastsäkring.

Information och anvisningar om hur man lastsäkrar gods i lastbärare och vilka krafter lasten kan komma att utsättas för finns i följande skrifter:

  • IMO/ILO/UN ECE "Guidelines for Packaging of Cargo Transport Units (CTUs)"
  • IMO working book "Safe packing of cargo transport units", avsnittet "Quick lashing guidelines for transport on road and sea in areas A, B & C
  • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds lathundar "Lastsäkring i lastbärare för transport i sjöfartsområde A", "Lastsäkring i lastbärare för transport i sjöfartsområde B" och "Lastsäkring i lastbärare för transport i sjöfartsområde C".

Lastbärare och annat gods ska ombord på fartyg vara stuvade och säkrade i enlighet med fartygets lastsäkringsmanual. Se avsnittet rörande dokumentation för vidare information om vilka fartyg som omfattas av detta krav.

Svenska lagar, förordningar och föreskrifter

  • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
  • Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar och lossar fast bulklast

Internationella regler och rekommendationer

  • SOLAS kap. VI, VII
  • IMO:s Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS-koden)
  • IMO:s Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!