EU-flaggade fartyg och godkända register

Tillträde till svensk kustfart för EU-flaggade fartyg regleras i Rådets förordning (EEG) 3577/92 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotageförordningen).

En viktig fråga i sammanhanget är vilka fartygsregister som kan anses vara ett medlemsregister och omfattas av cabotageförordningen. Här ger varken förordningen eller Romfördraget någon vägledning. Mer upplysande har då bilagan till ”Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport (97/C 205/05)" bedömts vara. I den anges explicit vilka register som är att anse som medlemsstatsregister. Denna förteckning ligger bland annat till grund för att avgöra om fartyget får bedriva svensk kustfart eller inte.

De register som, med stöd av dessa riktlinjer, anses tillåtna i svensk kustfart är:

  • Samtliga nationella register inom EU
  • NIS (norskt internationellt skeppsregister)
  • DIS (danskt internationellt skeppsregister)
  • ISR (tyskt internationellt skeppsregister)
  • Italiens internationella register
  • Madeira
  • Kanarieöarna
  • Gibraltar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!