STS-plan

Varje tankfartyg, om minst 150 brutto, som läktrar olja ska ha en STS-plan (plan för läktring av olja) ombord som beskriver hur fartyget och dess besättning agerar under läktringsoperationer.

Alla oljetankfartyg om minst 150 brutto som deltar i läktring av olja ska ha en STS-plan som är godkänd av Transportstyrelsen. Fartygen ska uppfylla detta krav senast vid den ordinarie första årliga, mellanliggande eller förnyade besiktningen som fartyget genomgår från och med den 1 januari 2011. STS-planen ska vara skriven på fartygets arbetsspråk men Transportstyrelsen accepterar även att STS-planen är skriven på engelska, oavsett fartygets arbetsspråk.

STS-planen är inte att förväxla med den plan som görs inför varje läktringsoperation.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!