Sjöfartsseminarium 2021

Den 10 februari 2021 hölls Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium digitalt på Youtube.

Tema för sjösem2021 var 2030 är snart här – hot eller möjlighet? och vi ville belysa de kommande 10 åren utifrån de stora samhällsutmaningar vi står inför: hur ska samhället (ffa. staten och sjöfarten) klara klimatanpassningen, den snabba både tekniska och policymässiga utvecklingen, hur får vi människa att hänga med. Och lägg därtill covid-19. Vi belyste detta ur olika perspektiv såsom betydelsen av, dels internationellt samarbete och regler, dels behovet av statlig styrning och FoI, dels den sociala dimensionen och att säkra resursförsörjning.

Inspelat seminarium

Seminariet sändes på Transportstyrelsens Youtube-kanal och leddes av våra två programledare Henrik Tunfors, strateg, Transportstyrelsen och Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, Trafikverket. De lotsade oss genom dagens händelser och ledde samtalen i panelerna.

Se Sjöfartsseminarium 2021 på youtube

Hållpunkter i filmen:

00:13 Inledning
13:25 GD-samtal
01:00:00 Film Stena Line
01:05:46 Betydelse av internationellt samarbete, policy och globala regler för sjöfarten
02:12:02 Film Wallenius
02:16:24 Film Ressel Rederi
02:21:21 Nyckeltal Betydelsen av statlig styrning och FoI
02:33:29 Film Trafikverket
02:37:50 Nyckeltal Covid-19 och den sociala dimensionen
02:56:55 Panel Betydelsen av statlig styrning och FoI
03:39:15 Panel Covid-19 och den sociala dimensionen
04:13:30 Film Northern Offshore Services
04:19:29 Film Candela Speedboat
04:22:20 Avslutning och summering

Program

Program Sjöfartsseminarium 2021

Deltagare Sjöfartsseminarium 2021

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!