USA - Avtal om marin utrustning

Den 1 juli 2004 trädde ett avtal i kraft mellan EU och USA om ömsesidigt erkännande av överensstämmelseintyg för marin utrustning. Avtalet innebär att viss marin utrustning som är typgodkänd i USA får marknadsföras i EU och vice versa. Produkterna finns angivna i en bilaga till Rådets beslut 2004/425/EG.

2004/425/EG

Produkter typgodkända i USA för att marknadsföras i EG ska vara märkta enligt Artikel 11 i Rådets direktiv 2014/90/EU , dvs. rattmärkning enligt ovan tillsammans med ”USCG EC-numret” för anmält organ som för USA är 1408. I USA är U.S. Coastguard organ för typgodkännande av marin utrustning.

På det certifikat som ska utfärdas för produkten ska anges det produktnummer som finns i utrustningslistan om marin utrustning. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!