Klassificeringssällskap och klassregler

Det finns ett antal klassificeringssällskap som arbetar med inlandssjöfart och de har särskilda regler för denna verksamhet.

Fartyg certifierade för zon 1 och 2 måste tillämpa regler från något klassificeringssällskap då klasscertifikat krävs vid trafik på svenska inre vattenvägar.

Följande klassificeringssällskap är godkända enligt direktiv 2016/1629/EG

  • Bureau Veritas (BV)
  • Germanischer Lloyd (GL)
  • Lloyd's Register of Shipping (LR)
  • Polski Rejestr Statków SA.
  • RINA s.p.a
  • Russian Maritime Register of Shipping (RS).

Transportstyrelsen har avtal för delegation av andra certifikat med

  • Bureau Veritas (BV)
  • DNV GL
  • Lloyd's Register of Shipping (LR)
  • RINA.

Genom dessa avtal möjliggörs att BV, LR och RINA utfärdar gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart för svenska fartyg som trafikerar svenska inre vattenvägar.

Transportstyrelsen accepterar klasscertifikat, utfärdat av något av de sex klassificeringssällskap som är godkända enligt 2006/87/EG, som bevis för att fartyget konstruktion uppfyller direktiv 2006/87/EG. (Det har ännu inte kunnat fastställas om DNV GL är ett klassificeringssällskap godkänt enligt direktiv 2006/87/EG.)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!