För att sjöfart ska utgöra ett gångbart alternativ till andra trafikslag måste bl.a. transportkostnaden vara attraktiv.

Regelverket för inlandssjöfart är anpassat för trafik på vattenområden med begränsad våghöjd, där fartygen befinner sig relativt nära land.

Det medför att fartyg i inlandssjöfart kan vara billigare att bygga och utrusta, varför det finns möjligheter till reducerade transportkostnader.