Bemanning inlandssjöfart

Sverige har idag inga särskilda regler för fartyg i inlandssjöfart avseende bemanning.

Se informationen om bemanning som gäller för övriga fartyg.

Läs vad som gäller angående arbetsmiljö på fartyg i inlandssjöfart.