Fartyg med upp till 12 passagerare

Fartyg som tar upp till 12 passagerare omfattas av ett antal krav för att trygga säkerheten för passagerare och ombordanställda. Kraven rör bland annat behörigheter, registrering samt rapportering av tillbud och olyckor. Det är viktigt att redare och befälhavare har rätt kunskap om dessa krav.

Mindre skepp och båtar under 20 brutto som endast tar upp till 12 passagerare omfattas inte av kraven på regelbunden tillsyn från Transportstyrelsen. Men även dessa mindre fartyg används relativt ofta till yrkesmässig passagerartrafik.

Vid inspektioner av den här typen av fartyg har Transportstyrelsen kunnat konstatera att det finns brister i kunskapen hos vissa verksamhetsutövare angående vilka skyldigheter befälhavaren och redaren har.

Det är viktigt för dig som redare eller befälhavare att känna till regelverket, det bidrar till att höja säkerheten för såväl ombordanställda och passagerare.

Här finner du information vilka regler som gäller angående:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!