Organisationer godkända för luftrums- och procedurkonstruktion

Här hittar du organisationer  som är godkända av Transportstyrelsen att utföra luftrumskonstruktion och/eller procedurkonstruktion inom svensk FIR.

Godkända
organisationer
Luftrums-
konstruktion
Procedur-
konstruktion
Kontakt
Avinor   X www.pansops.no
CGX Aero   X Loïc Giroud loic.giroud@cgxaero.com
Tel: +33 563378266
GSM: +33 698325836
www.cgxaero.com
LFV X X www.lfv.se
NATS services Ltd  X X www.nats.aero
Swedavia AB X X www.swedavia.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!