Luftrum

Luftrummet inom svenskt FIR (Sweden FIR) är ett nationellt ansvar som bland annat omfattar reglering och harmonisering för att uppfylla internationella överenskommelser och krav.    

Transportstyrelsen ger ut föreskrifter och policies för luftrummets utformning och användning och svarar för formell samverkan med Försvarsmakten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!