Stödmaterial till företag som är eller vill bli Känd leverantör

Nedan finns Rådgivande material för företag som är eller vill bli Känd leverantör av förnödenheter för användning ombord eller till flygplatsen. Syftet med materialet är att ge en samlad bild över kraven på och processen för att bli Känd leverantör. Det rådgivande materialet består även av kommentarer från Transportstyrelsen där myndigheten bedömer att det kan finnas behov av klarläggande.

Nedan finns senaste versionen av Rådgivande material för Kända leverantörer: 

Transportstyrelsen har även tagit fram ett antal av de mallar som finns i det rådgivande materialet i redigerbar PDF och Word format, se nedan: 

Säkerhetsprövning

Utbildning i luftfartsskydd för känd leverantör

Utbildning insider- och cyberhot, radikalisering och säkerhetskultur

Publicerat 2021-02-22

Transportstyrelsen har även tagit fram en utbildning i insider- och cyberhot, radikalisering och säkerhetskultur. Utbildningen finns nedan tillsammans med två olika exempel på prov och en mall för utbildningsintyg:

Utbildning för säkerhetsansvariga hos känd leverantör

Det här är ett utbildningsmaterial som vänder sig till personer som ska vara säkerhetsansvariga hos en känd leverantör och innefattar de krav som ställs på den säkerhetsansvarige på en grundläggande nivå.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!