Skolchefsinformation

Falsk localizer/glidbana

Den 17 oktober 2018 klockan 14.29 inträffade en allvarlig incident under inflygning till Norrköpings flygplats. En Embraer 145 fick klart för inflygning till bana 27. Besättningen aktiverade ”approach mode” och flygplanet fick strax ”capture” på en falsk localizer och började svänga. Besättningen noterade inte till en början att flygplanet inte befann sig på den normala localizern och kom, med denna sväng, nära ett mindre flygplan som befann sig i flygplatsens närhet.

Statens Haverikommission (SHK) har, i sin slutrapport (SHK, Slutrapport RL 2019:12) rekommenderat Transportstyrelsen att genom sitt tillsynsarbete lyfta denna händelse och säkerställa att farorna med falsk localizer och glidbana omhändertas hos AOC-innehavare och NCC-operatörer.

Transportstyrelsen rekommenderar även utbildningsorganisationer (ATO) som utbildar i enlighet med instrumentflygregler (IFR) att:

  • inkludera faran med falsk localizer/glidbana i sitt säkerhetsledningssystem,
  • se över berörda utbildningsplaner så att faran med falsk localizer/glidbana tas upp,
  • se över berörda rutiner och metoder för att säkerställa att man undviker falsk localizer/glidbana.

Erfarenhetskrav vid CPL(A)-modulutbildning

Detta förtydligande skrivs med anledning av att det har kommit till Transportstyrelsens kännedom att elever som gått modulutbildning till CPL(A) i vissa fall inte uppfyllt erfarenhetskravet rörande flygtid i luftfartyget.

I tillägg 3 till del-FCL, underpunkt E, anges kraven för modulutbildning till CPL(A).Där anges att en sökande för ett CPL(A) som gått modulutbildning ska ha genomfört minst 200 timmar flygtid.

Definitionen av flygtid för flygplan är: "Den totala tiden räknad från det att ett luftfartyg bringas i rörelse i avsikt att starta till dess att det efter flygning bringas att stanna." Vidare finns det möjlighet att genomföra fem av de 10 timmarna instrumentflygtid i en FSTD. Detta medför att en sökande till ett CPL(A) som gått modulutbildning måste ha genomfört minst 195 flygtimmar i luftfartyg.

The European Plan for Aviation Safety-EPAS

EASA har publicerat den senaste EPAS-utgåvan som bland annat innehåller identifierade riskområden inom olika typer av luftfartsoperation. I synnerhet sektionerna 5.2, 5.3 och 5.4 är av intresse för flygskolor som, beroende av verksamhet, omfattas av ett eller flera av dessa identifierade riskområden. Vi uppmuntrar flygskolor att se över identifierade riskområden och hantera applicerbara risker i sitt ledningssystem.

Ta del av EPAS-utgåvan på EASA:s webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!