Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Senaste informationen inom certifikat och utbildning

18 nyheter

Information till utbildningsorganisationer avseende regelförändringar i och med genomförandeförordning (EU) 2021/2227

Transportstyrelsen har tagit fram en hjälpande tabell för utbildningsorganisationer i syfte att identifiera skillnader som kan komma att behöva omhändertas.

Publicerades 2022-09-16

Skolchefsmöte ATO 2023

Transportstyrelsen bjuder in till skolchefsmöte för ATO för flygplan och helikopter 8-9 februari 2023.

Publicerades 2022-08-26

Grundutbildning till språkkontrollant

Den 22 och 23 november 2022 anordnar Transportstyrelsen en grundutbildning för blivande språkkontrollanter.

Publicerades 2022-08-24

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:13

Transportstyrelsen har genomfört ändringar i TSFS 2018:13 om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Publicerades 2022-06-10

Nya versioner av regelverket publicerade under februari 2022 av EASA

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

Publicerades 2022-03-15

Söka undantag från regel/alternativt sätt att uppfylla regel/enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

Med anledning av att det inkommer en del frågor kring Transportstyrelsens syn på undantag från regler, alternativt sätt att uppfylla ett AMC (AltMoC) eller att frångå en egen manual vid enstaka tillfällen vill vi klargöra vilka eventuella möjligheter som finns kring detta.

Publicerades 2022-03-15

Till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.

Publicerades 2022-03-15

Information gällande övergång från EIR till BIR

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Publicerades 2022-03-15

Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Publicerades 2022-03-15

Vad som gäller för att flyga och utbilda sig i det eldrivna luftfartyget Pipistrel Virus SW 128

Transportstyrelsen tidigare tagit fram nationella föreskrifter (samt skickat in ett undantag till EASA) som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. 

Publicerades 2022-03-15

Till toppen