Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Ny information om certifikat och utbildning

2017-12-14 Uppdaterade procedurer gällande PBN

2017-10-23 Inbjudan till repetitionsutbildning för språkkontrollanter - 31 januari 2018

2017-10-09 Inbjudan till grundutbildning för språkkontrollanter

2017-09-21 Information till IR-innehavare angående PBN

2017-08-23 PBN-behörighet

2017-08-23 Frågeformulär från EASA angående kapitel K (kontrollanter) i Del FCL

2016-05-17 Syllabus och Learning Objectives för ATPL, CPL, MPL och IR för flygplan och helikopter

2016-04-27 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige 

2016-04-22 Har du frågor kring flygutbildning?

2016-03-03 Information till innehavare av LAPL(S) eller SPL med TMG som vill utbilda sig till LAPL(A) eller PPL(A)

2015-11-25 Årsavgifter för certifikatsinnehavare

2015-11-17 Handbok för FI(A) eller CRI(A) vid förlängning av behörighet

2015-04-08 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige

2015-06-01 Nytt certifikatpapper och återinföring av begränsning av Co-pilot

2014-04-03 Nya behörigheter i EU-regler för certifikat och medicinska intyg

2013-04-08 Nya EU-regler för certifikat och medicinska intyg