Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

 

Tillåten utrustning under teoretisk examination

Tillåten utrustning under teoretisk examination till CPL, IR och ATPL-prov

Enbart Jeppesen General Student Pilot Route Manual är tillåten vid teoretisk examination till CPL, IR och ATPL-prov. Det betyder att Jeppesen Student Pilot Route Manual ej längre är tillåten och kommer nekas vid provskrivning.

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:93) om avgifter inom luftfartsområdet.

Ny information kring certifikat och utbildning

2019-09-03 DTO-möte 8 februari 2020

2019-07-04 Senaste versionen av EDD på EASAS webbplats

2019-04-11 EPAS 2019-2023 hittar ni här

2019-03-12 För dig som är pilot med brittiskt certifikat

2019-02-21 Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

2019-01-18 Möjlighet att lämna synpunkter på gällande regelverk när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll

2018-12-20 Nya fortbildningsmöten för kontrollanter flygplan och helikopter 2019 

2018-12-11 Presentationer från DTO-möte

2018-12-04 Uppdaterad information om DTO

2018-12-03 Möjlighet att lämna information till EASA angående nya regler om FSTD

2018-11-13 Ny ansökningsrutin för ATO

2018-11-02 Dagordning DTO-möte (flygplan och helikopter) - 8 december 2018

2018-11-02 FSTD och skolchefsmöte ATO - 19-20 november 2018

2018-10-29 Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter, 23 januari 2019

2018-10-26 Information från EASA rörande Brexit

2018-09-20 Information om elektroniska loggböcker

2018-09-07 Utfärdad dispens gällande PBN för vissa piloter

2018-05-08 Information om undantag från EU-förordningen 1178/2011 

2018-04-17 Informationsbrev till teoriansvariga

2018-02-16 Uppdaterad blankett för elevanmälan

2017-12-14 Uppdaterade procedurer gällande PBN

2017-10-23 Inbjudan till repetitionsutbildning för språkkontrollanter - 31 januari 2018

2017-10-09 Inbjudan till grundutbildning för språkkontrollanter

2017-09-21 Information till IR-innehavare angående PBN

2017-08-23 PBN-behörighet

2016-05-17 Syllabus och Learning Objectives för ATPL, CPL, MPL och IR för flygplan och helikopter

2016-04-27 Ändring i EU-förordning om flygande personal i Sverige 

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Samtliga certifikatinnehavare som innehar ett kommersiellt certifikat får denna notering införd automatiskt vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift. Om du behöver få denna notering införd redan nu behöver du skicka in en skriftlig begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Detta omfattar även länderna Schweiz, Norge och Island. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!