Passagestatistik augusti 2011

Datum Antal passager
1 augusti 264 669
2 augusti 257 070
3 augusti 256 303
4 augusti 256 084
5 augusti 257 309
8 augusti 304 947
9 augusti 311 192
10 augusti 317 919
11 augusti 319 016
12 augusti 316 762
15 augusti 332 954
16 augusti 340 927
17 augusti 342 184
18 augusti 345 268
19 augusti 348 985
22 augusti 349 966
23 augusti 351 611
24 augusti 357 139
25 augusti 363 223
26 augusti 360 774
29 augusti 351 329
30 augusti 356 295
31 augusti 361 004

Tabellen visar antalet fordonspassager
vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!