Statistik 2007

Här redovisar vi statistik från systemet för trängselskatt. Trängselskatt återinfördes den 1 augusti 2007.

Antal passager/månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal passagerAndel ej beskattade passager*
Augusti 23 7 269 000 24 %
September 20 7 252 000 24 %
Oktober 23 8 532 000 24 %
November 21 7 793 000 24 %
December 17 6 227 000 24 %

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00   

*se tabellen nedan  

Ej beskattade passager

PeriodAndel Lidingö-passager*Andel drivmedel** ("miljöbilar")Andel bussAndel p-tillstånd rörelse- hindradeÖvrigt (MC, utländska fordon, utrycknings- fordon m.m.)Taxi***
3/1-31/7 2006 9 % 3 % 2 % 2 % 4 % 8 %
Augusti 9 % 8 % 2 % 2 % 4 % -
September 9 % 8 % 2 % 2 % 3 % -
Oktober 9 % 9 % 2 % 2 % 3 % -
November 8 % 9 % 2 % 2 % 3 % -
December 8 % 9 % 2 % 2 % 3 % -

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager. Som jämförelse visas även motsvarande siffror från försöket med trängselskatt 2006.   
 
* Ingen trängselskatt tas ut för bilar på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen)

**Bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012)

***Taxibilar var undantagna trängselskatt under försöket med trängselskatt. 

Skattebeslut, avgifter och belopp

MånadAntal
skattebeslut
Belopp
skattebeslut,
Mkr
Antal exp.avgiftBelopp exp.avgift, MkrAntal
tilläggs-avgift
Belopp
tilläggs-avgift,
Mkr
Augusti 2 335 000 64,2 87 000 6,1 - -
September 2 257 000 63,6 157 000 11,0 7 000 1,4
Oktober 2 645 000 75,0 166 000 11,6 25 000 4,9
November 2 404 000 68,3 144 000 10,0 29 000 5,7
December 1 943 000 54,6 135 000 9,5 28 000 5,5

Tabellen visar antal skattebeslut och avgifter per månad samt motsvarande belopp i kronor.

Ett skattebeslut utgjordes fram till den 30 juni av en bils sammanlagda passager under en dag. Efter den 1 augusti betalas trängselskatt månadsvis och ett skattebeslut utgörs nu av en bils sammanlagda passager under en kalendermånad. En avi skickas ut till fordonsägaren i månaden efter och ska vara inbetalt senast månaden ytterligare därefter. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.   

Betalkanaler

MånadAndel autogiroAndel Pressbyrån/
7-Eleven
Andel kort på InternetAndel bankgiro/plusgiro
Augusti 62 % 29 % 6 % 3 %
September 70 % 24 % 4 % 2 %
Oktober 71 % 23 % 4 % 2 %
November 76 % 19 % 3 % 1 %
December 69 % 25 % 4 % 2 %

Tabellen ovan visar hur stor andel av det totala skattebeloppet som har betalats in via respektive betalkanal under en månad. 

Omprövningar och överklaganden

MånadAntal inkomna omprövningarAndel bifallna/
delvis bifallna omprövningar
Antal inkomna
överklaganden
Augusti 550 43 % 10
September 850 38 % 20
Oktober 930 39 % 20
November 820 31 % 14
December 644 26 % 6

Tabellen visar Skatteverkets statistik över antal inkomna omprövningar och överklaganden. Vidare visas hur stor andel omprövningar som har bifallits, helt eller delvis, av de ärenden som har avslutats per månad. 

Presentationer

Presentationer från pressträff  - Trafik Stockholm - 2007-08-31

Trängselskatt 1-28 augusti
Trafiksituationen i Stockholm 

Presentationer från pressträff  - Trafik Stockholm - 2007-08-02

Dåvarande Vägverkets presentation
SL:s presentation 
Gemensam presentation av dåvarande Vägverket och Stockholms stad
Stockholms stads presentation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!