Traktor och motorredskap

Här hittar du karosserikoder för traktor (fordon i kategori T och C) och motorredskap.

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

01

Traktor

 

07

Ombyggd bil

Anges för till traktor eller motorredskap ombyggd bil som är byggd på ett bilchassi. Karosseriet ska specificeras genom textkod T17C.

11

Lunnare

 

12

Fällare

Avser fällare - läggare och fällare - lunnare. Fällare - skotare är en terrängvagn och hänförs till kod 12 under Terrängvagnar och terrängsläp.

13

Processor

Skogsavverkningsmaskin.

14

Skördare

Skogsavverkningsmaskin.

15

Markberedare

Skogsbruksmaskin.

21

Hjullastare

 

22

Grävlastare

 

23

Hjulschaktare

 

24

Hjulgrävmaskin

 

31

Motviktstruck

 

32

Grensletruck

 

33

Sidlastare

 

35

Lyfttruck, övrig

 

40

Minidumper

Motorredskap för kortare förflyttning av gods.

45

Mobilplattform

Lyftet görs med vikarm, teleskoparm, vertikal mast eller kombinationer av dessa eller med saxarmar. Plattformen kan ställas in i olika arbetslägen och kan ha utskjutbar del.

50

Väghyvel

 

51

Snöslunga

 

52

Sopmaskin

 

53

Betongpump

 

60

Skördemaskin

Jordbruksmaskin avsedd för skörd av säd, rotfrukter, frukter m.m.

90

Mobilkran – motorredskap klass I

 

94

Terminaltraktor

Traktor som är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

04

Enaxlig traktor

Anges för traktor som inte får framföras på väg utan tillkopplat släpfordon. Anges även för så kallad skotare för skogstransporter där dragfordonet är en ramstyrd traktor. Koden används endast på traktor som godkänts vid första registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg före den 1 januari 1993.

08

Motorredskap

Används inte efter den 1 januari 1993.