Tilläggskoder enligt bilaga I

Där det är nödvändigt ska karosserikoden beskrivas med ytterligare två siffror, särskilt för karosserikoderna BA och DA-DE.

 

01

Öppet flak.

02

Flaklämmar.

03

Skåp.

04

Konditionerad kaross med isolerade väggar och utrustning för att upprätthålla innetemperatur.

05

Konditionerad kaross med isolerade väggar, utan utrustning för att upprätthålla innetemperatur.

06

Med gardinsida.

07

Växelflak (utbytbar karosseristomme).

08

Containerfordon.

09

Fordon försedda med lyftkrok.

10

Tippfordon.

11

Tankfordon.

12

Tankfordon avsedda för transport av farligt gods.

13

Fordon för transport av levande djur.

14

Fordon för transport av fordon.

15

Betongblandare.

16

Fordon med betongpump.

17

Timmerfordon.

18 

Fordon för transport av avfall. 

19

Fordon för gatusopning, gaturengöring och avloppsrening.

20

Kompressorfordon.

21

Fordon för transport av båtar.

22

Fordon för transport av glidflygare.

23

Fordon för detaljhandel eller förevisning.

24

Bärgningsfordon.

25

Maskinstege (stegbil).

26

Kranbil (annan än mobilkranar enligt definitionen i avsnitt 5 i del A i bilaga II).

27

Fordon med lyftplattform.

28

Väghållningsfordon.

29

Låggolvssläpvagn.

30

Fordon för glastransport.

31

Brandbil.

32

Flaklämmar och presenning.

99

Karosseri som inte ingår i denna förteckning