Motorcykel

Här hittar du karosserikoder för MC (fordon i kategori L).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

01

Mc

Anges för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn.

02

Mc – sidvagn

Anges för tvåhjulig motorcykel med sidvagn.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna, exempelvis trehjulig motorcykel och lastmotorcykel.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

03

Moped klass I

Anges för moped klass I.