Fordon för särskilda ändamål

Här hittar du fordon som är avsedda för särskilda ändamål (fordon i kategori M, N och O).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

SA

Campingbil

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SB

Bepansrat fordon

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SC

Ambulans

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SD

Likbil

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SE

Husvagn

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SF

Mobilkran

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SG

Annat fordon avsett för särskilt ändamål

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SH

Rullstolsanpassat fordon

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SJ 

Dollyaxel 

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

SK 

Släpvagn för transport av exceptionell last

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del A.

 Koder gemensamma för fler fordonsslag

06

Taxi

Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

75

Brandfordon

Anges för fordon inrättat för statlig brandkår eller organisation för kommunal räddningstjänst och som i fråga om bil är försedd med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

85

Dolly

Anges för släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.

88

Tull

Anges för fordon som brukas uteslutande av Tullverket och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

89

Kustbevakning

Anges för fordon som brukas uteslutande av Kustbevakningen och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

91

Bärgningsfordon

Anges för fordon som är inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och som är utrustat med fast upphängnings-anordning med minst 500 kg lyftkapacitet. Fordonet får inte belastas i lyftarmen så att belastningen på framaxeln underskrider 15 % av fordonets bruttovikt.” Används endast för fordon av kategori N. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

 

93

Polis

Anges för fordon som brukas uteslutande av polismyndighet och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

99

Ambulans

Anges för fordon inrättat uteslutande för transport av sjuka eller skadade och är utrustad med godkänd larmanordning. För EG-typgodkänd personbil ska karosseriet specificeras genom textkod T17C.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

95

Brandfordon övrigt

Anges för fordon som brukas uteslutande av statlig brandkår eller kommunal räddningskår för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder och, i fråga om bil, är försedd med godkänd larmanordning och där kod 75 inte är tillämpbar. Karosseriet specificeras genom textkod T17C.