Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter

Samtliga skyddsplaner och pågående aktiviteter för fartyg, hamnar och hamnanläggningar kommer att ses över och i samband med ordinarie kontroll så att krav på skyddskontrollanter är helt uppfyllt.

Ombord på fartyget

Fartyget ska i sitt underlag till skyddsutredning bestämma omfattningen på kroppsvisitation och annan undersökning för varje skyddsnivå. Man ska i sin skyddsutredning beskriva behovet av undersökning och visitation. Den nivån (slumpmässigt, vid behov, i procent eller antal) man bestämmer för fartyget, på årsbasis, ska dokumenteras och vd varje kontroll efterlevnaden kontrolleras. Planen ska vid behov anpassas så att den omfattar ovan nämnda krav.

Vid besök i en svensk hamn, hamnanläggning och på svenskt territorialvatten, måste fartyget utföra visitationer och undersökningar med egen utbildad personal och förordnad inom besättningen. Fartyget kan också välja att visitationer och undersökningar ”utförs av och i ett nära samarbete med hamnanläggningen”, eller av inhyrd förordnad personal, t.ex. från vaktbolag.  Det är en möjlig lösning och underlättar krav (enligt Lag 2004:487 on sjöfartsskydd) på avsedda utrymmen för visitering. En utbildad och förordnad sjöfartskyddskontrollant behöver alltså alltid inte medfölja fartyget.

I hamn och hamnanläggning

Anläggningen ska i sitt underlag till skyddsutredning bestämma omfattningen på kroppsvisitation och annan undersökning för varje skyddsnivå. För hamnar gäller att de i sin skyddsutredning presenterar motsvarande uppgifter.

Behovet av undersökning och visitation ska beskrivas i skyddsutredningen. Den nivån (slumpmässigt, vid behov, i procent eller antal) man bestämmer för hamnen eller anläggningen, på årsbasis, ska dokumenteras och vi ska vid varje kontroll kunna kontrollera efterlevnaden. Planen ska vid behov anpassas så att den omfattar ovan nämnda krav. Det går inte att ha en mall för dessa nivåer utan nivån/frekvensen måste spegla verksamhetens art och tänkbara risker. Om möjligt fastställs nivån i samråd med lokal polismyndighet.

Ankommande fartyg kan välja att visitationer och undersökningar ”utförs av och i ett nära samarbete med hamnanläggningen”, eller av inhyrd förordnad personal, t.ex. från vaktbolag.  Detta bör beaktas av skyddsutredningen hur samarbetet ska utföras.

Utbildning

Rikspolisen anordnar utbildningar för kontrollanter och sökande ska ansöka till aktuellt polisdistrikt. Vidare instruktioner avseende kraven finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter – RPSFS 2009:21.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!