Vissa fartyg ska genomgå en utökad inspektion, vilket som namnet antyder är en mer ingående kontroll än vid en normal hamnstatskontroll.

Kontrollen kan bestå i förhållandevis ingående tekniska kontroller av t.ex. brandsäkerhet eller framdrivningsmaskineri, men kan också innebära att fartygsinspektören kräver en operativ övning ombord för att se att personalen är väl insatta i fartygets säkerhetsorganisation, ISM.

På grund av detta måste den ansvariga myndigheten ha information om detta i god tid för att kunna förbereda kontrollen. Direktiv 2009/16/EG stadgar därför att fartyg som kan bli föremål för utökad inspektion ska meddela sin ankomst senast 72 timmar innan preliminär ankomst.

Om resan är kortare än 72 timmar ska fartyget anmäla sin preliminära ankomst senast vid avgång från sista hamn. De ska dessutom ange vissa förhållanden ombord som kan vara viktiga för inspektören att känna till, t.ex. ballasttankarnas tillstånd.