Lokala sjötrafikregler

I vissa områden kan det finnas lokala regler och bestämmelser för sjötrafiken. Beroende på vad som ska regleras kan det vara Transportstyrelsen eller Länsstyrelsen som beslutar i frågan.

Enligt sjötrafikförordningen (1986:300) så "får Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs i Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon". Samma sak gäller när svenska fartyg förs utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009. En del föreskrifter kvarstår dock tills vidare vid Sjöfartsverket och benämns därför SJÖFS. 

För följande lokala områden föreskriver Transportstyrelsen särskilda bestämmelser:

 Område Föreskrift Nr

Göta kanal

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:140) om sjötrafiken på Göta kanal

TSFS 2019:140

-Sundsvallsbukten (Klingerfjärden)
-Stockholms skärgård 
-Loftahammars skärgård
-Helsingborg
-Sotekanalen
-Hamburgsund

Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken i vissa områden i Sverige

 

TSFS 2016:120
Vänern

Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern

TSFS 2010:70
TSFS 2010:100 (Ä)

  TSFS 2010:70 (eng. översättning)

Övriga vattendrag

Trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal

 

TSFS 2019:96
TSFS 2019:97

 TSFS 2019:96 (eng. översättning)

 

 

 

(Ä) = ändring

Översiktsbild av lokala föreskrifter på Sjöfartsverkets webbplats.

Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsning, förbud mot ankring eller begränsning i rätten att utnyttja ett vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter. Har du frågor om detta så kontakta den berörda länsstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!