Bunkring och läktring

Vid bunkring överförs olja avsedd för det mottagande fartygets drift. Under en läktringsoperation överförs olja som last från ett fartyg till ett annat. De båda operationerna kan verka väldigt lika och har viss gemensam reglering men skiljs åt av särskild reglering

Läktring regleras internationellt genom MARPOL. Tillsammans med HELCOM-rekommendationer och  vissa riktlinjer utgivna av branschorgan utgör dessa regler grunden för de regler som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96).

Bunkring i och runt Östersjön regleras genom HELCOM-rekommendationer som i Sverige har införts som så kallade ska-krav. Dessa rekommendationer utgör grunden för de svenska bunkringsreglerna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!