Avregistrering av skepp

Skepp som inte längre är svenskt måste avregistreras i Sverige. Den svenska ägaren anmäler detta till registret. På begäran utfärdas ett avregistreringsintyg när ärendet är avslutat.

Följande handlingar krävs när ett skepp avregistreras för att det inte längre är svenskt

Följande handlingar krävs när ett skepp avregistreras av annan orsak än att det inte längre är svenskt (t ex skrotning)

Anmälan om skepp för avregistrering ska göras senast en (1) månad efter att skeppet sålts till utlandet eller avyttrats på annat sätt.

Har du ett registrerat skepp som inte längre är registreringspliktigt som du vill avregistrera ska du ge in följande handlingar:

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!