Bogsertillstånd

Om du ska utföra en bogsering kan du behöva ansöka om ett bogsertillstånd hos Transportstyrelsen.

Bogserfartyg ska ha tillstånd för bogsering om den eller de bogserade enheterna: 

  • ska bogseras utanför det fartområde den är certifierad för, exempelvis ska flyttas till varv,
  • inte har giltiga certifikat men behöver förflyttas, exempelvis till varv eller annan förtöjningsplats,
  • innehar giltiga certifikat men bogserfartyget som avses nyttjas inte är certifikatspliktigt.
  • inte är i sjövärdigt skick men omständigheterna gör bogsering nödvändig.

Tillstånd för bogsering ges inte vid transport av passagerare.

Tillstånd för bogsering behövs inte:

  • vid eskortbogsering och hamn- eller förhalningsbogsering med bogserfartyg,
  • om bogserfartyget och den eller de bogserade enheterna har de certifikat som krävs för att få användas till sjöfart i de fartområden som gäller för den planerade rutten, eller
  • om bogserfartyget och den eller de bogserade enheterna inte behöver ha certifikat för att få användas för sjöfart.

Ansökan

Här hittar du ansökan om tillstånd för bogsering. Beroende på vad ansökan avser kan ansökan behöva kompletteras med ytterligare underlag.

Ansökan ska skickas till fartygsbesiktning@transportstyrelsen.se

Vi rekommenderar att du skickar in ansökan i god tid.

Avgifter

Vid prövning och handläggning av ansökan om tillstånd för bogsering tar Transportstyrelsen ut en avgift i enlighet med 24 kap. 11 § Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSFS 2016:105. Avgiften utgår oavsett om beslutet avslås eller medges.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!