Mönstring

Mönstring innefattar de rutiner som finns ombord, på rederikontoret och hos Transportstyrelsen som gäller rapportering och registrering av sjötjänst samt kontroll av sjömäns behörigheter med mera.

Syftet med mönstringen är dels att ge service till sjömän och redare, dels att ge underlag för säkerhetshöjande kontroll av fartygens bemanning.

Intendenturpersonal behöver inte mönstras på fartyg i inre fart.

Vilka fartyg ska rapportera mönstring?

Alla svenska handelsfartyg om minst 20 brutto samt bareboat-chartrade utländska handelsfartyg är mönstringspliktiga.

Det är endast redaren eller befälhavaren på ett fartyg som har rätt att rapportera in mönstring, inte enskild sjöman.

Rapporteringsplikt föreligger i princip när fartyget används i enlighet med säkerhetsbesättningsbeslut från Transportstyrelsen.

Sjötid kan få tillgodoräknas även om fartyget inte rapporterar mönstring. Det sker då med intyg som utfärdas av rederiet eller befälhavaren, läs mer på sidan Intyg om tjänstgöring.

Sjömansregistret

Sjömansregistret vid Transportstyrelsen innehåller de uppgifter som rapporterats in från fartygen och vilka behörigheter som utfärdats.

Beställa ett utdrag digitalt

Via Transportstyrelsens e-tjänst Mina sidor för sjömän kan du logga in med BankID eller beställa ett lösenord för att kunna logga in och hämta ett utdrag ur registret eller ansöka om behörighet m.m.

Mina sidor för sjömän  

Om du är utländsk medborgare, saknar svensk folkbokföringsadress eller har skyddade personuppgifter kan du beställa lösenordet via e-post sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Beställa ett utdrag på annat sätt

Du kan även beställa ett sjötjänstutdrag via e-post sjofart.smr@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-41 33 00. Utdrag ur sjömansregistret kan erhållas som pappersutskrift, som fax eller som PDF-dokument med e-post.