Fartygstyper

Fartyg utformas olika beroende på vilka typ av transport de ska utföra. Här finns några av de vanligaste fartygstyperna beskrivna.

Här finns bara fartyg som används till sjöfart beskrivna, det är de som berörs av Transportstyrelsens regler. Vill du veta vad som gäller för t.ex. husbåtar som ligger till kaj, och liknande fartyg, ta då kontakt med din kommun.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!